Posiadasz w terenie?

Zobacz w czasie rzeczywistym które zadania, gdzie i jak są wykonywane.

Prosta rejestracja czasu pracy

Dokładne przekazywanie harmonogramu pracy

Szybka reakcja na pilne zadania

Kompletna informacja o czasie realizowania usługi

Raporty z wykonanych prac w formie zdjęć i opisów

Stały kontakt z dyspozytorem

Informacje pod ręką

Pracownicy w terenie mają dostęp do wszystkich szczegółów zadania wraz z nawigacją.

Zaufali nam

Branże, które wspiera w rozwoju Locatick

Locatick wspiera zarządzanie nieruchomościami, obsługę techniczną i serwisową obiektów oraz urządzeń, zapewnia podgląd na pracę Techników, Konserwatorów, Administratorów od pierwszego zgłoszenia po końcowe rozliczenie. Z systemem Locatick Klienci i Najemcy otrzymują system do zgłaszania usterek, a firmy obsługujące narzędzie do planowania zadań oraz przeglądów (PPM).
W systemie Locatick firmy serwisowe przydzielają zadania pracownikom, planują kolejność prac i wybierają optymalną trasę. Locatick dostarcza serwisantom pełnej informacji o zleceniu oraz serwisowanym obiekcie czy urządzeniu, zapewnia stały kontakt pomiędzy pracownikami terenowymi a administracją, zmniejszając liczbę błędów, przyspieszając rozliczenia i fakturowanie.
Locatick to optymalny system dla instalatorów, pomaga zebrać komplet dokumentów w formie zdjęć czy protokołów wraz z elektronicznym podpisem Klienta. System Locatick wspiera efektywne wykorzystanie Zespołu jednocześnie standaryzuje pracę i jakość obsługi.
Dla firm realizujących usługi w terenie - tak by pracownicy mieli pod ręką dane firmy do której jadą, dokładną nawigację, kontakt, informację co mają zrobić oraz intuicyjny sposób potwierdzenia wykonania. Dla firm, które realizują obsługę wielu zadań w wielu lokalizacjach przez wielu pracowników czy to będące dystrybutorami wody, montujące klimatyzację, wymieniające piece czy realizujące wszelkie inne usługi u Klienta.

Skontaktuj się z nami

Zaprezentujemy Tobie nasz system. Przygotujemy darmową analizę korzyści i obszarów wsparcia wraz z indywidualną ofertą.

Tel. +48 535 694 454
mail: info@locatick.com

Locatick Sp. z o.o.
Porcelanowa 23
40-246 Katowice, Polska