Trendy w świecie usług świadczonych w terenie

Teren360 to miejsce, w którym pokazujemy trendy w branży serwisów mobilnych i firm świadczących usługi w terenie. Jeżeli zatrudniasz serwisantów, instalatorów, konserwatorów, techników czy innych pracowników mobilnych, to na swojej skórze doświadczasz co najmniej kilku z niżej wymienionych trendów. Mogą one działać z różnym nasileniem, ale są coraz powszechniejsze, a ich oddziaływanie będzie coraz silniejsze.

Jakie to trendy?

1. Rosnące koszty pracy

– to nie tylko narastająca inflacja i ceny benzyny (tak, tak, zaplanowanie optymalnej trasy i eliminowanie “pustych przebiegów” staje się coraz ważniejsze), ale także ceny materiałów i przede wszystkim koszty wynagrodzeń, co naturalnie łączy się z kolejnym punktem czyli…  

2. Problem z kadrami

– znalezienie odpowiedniego technika do pracy na obiekcie czy doświadczonego serwisanta staje się powoli tak trudne, jak znalezienie programisty czy kierowcy. Odpowiedni kandydat to często zupełnie inna stawka (z założenia, wynagrodzenia rosną wolniej u pracowników, którzy pozostają dłużej w jednej firmie niż na rynku), a także nerwowy czas wdrożenia, “sprawdzi się, czy nie sprawdzi…?”, nawet nie wspominając o innym nastawieniu młodych pracowników, czy problemach z kształceniem technicznym w Polsce.   

3. Wzrost cyfryzacji

– ten trend jest coraz bardziej widoczny. Elektroniczne protokoły, podpis klienta na ekranie telefonu, komunikacja w oparciu o aplikacje i programy, które wykraczają już poza standardowy zestaw programów do fakturowania i kalendarza. Rośnie presja ze strony klientów, którzy nie chcą już słyszeć, “Serwisant będzie w tym tygodniu”, ale chcą obserwować dojazd technika na dedykowanej mapie w czasie rzeczywistym. Chcą być informowani i mieć możliwość szybkiego sprawdzenia wykonanej pracy. Ta presja pojawia się także od strony dużych korporacji czy instytucji publicznych – tutaj często posiadanie systemu do raportowania jest warunkiem wyboru wykonawcy

4. Jakość i transparentność

– poprzeczka jest już zawieszona bardzo wysoko, a będzie tylko wyżej. Klienci domagają się najwyższej jakości wykonania, a przede wszystkim nieustannej komunikacji i aktualnych informacji. W świecie, gdzie usługi wyszukuje się w dużej części poprzez Google Maps, niepochlebne opinie mogą pogrążyć firmę – a przynajmniej wpłynąć na możliwości generowania nowych zapytań od klientów. Firmy działające w terenie mają przed sobą ogromne wyzwanie sprostania oczekiwaniom klientów co do łatwości, szybkości i transparentności usług – do czego przyzwyczaiły ich innowacyjne firmy takie jak inPost czy Uber. 

5. Współpraca i nacisk na rozwój

– coraz wyraźniejsze jest także zjawisko budowania sieci, zarządzania podwykonawcami oraz wzrost współzależności według zasady “Twoje koszty są moimi kosztami”. Spotyka się z tym każda firma, która rozszerza swoje usługi na skalę całego kraju lub musi zapewnić obsługę serwisową poza obszarem swojego bezpośredniego działania. Te firmy, którym uda się wypracować i wdrożyć odpowiedni model współpracy, będą rozwijać się szybciej i przy dużo niższych kosztach.

Te pięć trendów może oczywiście nieco inaczej oddziaływać na firmy, które realizują usługi dla klientów indywidualnych czy firmy realizujące usługi dla instytucji publicznych lub klientów korporacyjnych. Inaczej też będa objawiać się w małych, rodzinnych firmach, a inaczej w organizacjach, które mają swoich serwisantów na terenie całego kraju. W sposób bezpośredni lub pośredni określają jednak sytuację całej branży, a co za tym idzie, każdej firmy działającej na tym rynku. 

Tel. +48 535 694 454
mail: info@locatick.com

Locatick Sp. z o.o.
Porcelanowa 23
40-246 Katowice, Polska