Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2024 r.

Polityka Prywatności serwisu internetowego Locatick

§1 Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Locatick sp. Z o.o.
Teatralna 17
40-003 Katowice, Poland
NIP: 9542802551

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej – info@locatick.com
 • poczty tradycyjnej – Teatralna 17, 40-003 Katowice, Poland

§2 Serwis Internetowy - www.locatick.com

Informacje ogólne

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz umożliwiamy Ci pełną kontrolę nad nimi.

Korzystając z usług Locatick sp. z o.o., przekazujesz nam różne informacje, w tym swoje dane osobowe. W niniejszej polityce prywatności dowiesz się przede wszystkim jakie usługi świadczymy, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je chronimy.

Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności, więc poświęć trochę czasu na zapoznanie się z naszymi praktykami. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami info@locatick.com

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu internetowego Locatick (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w wersji Webowej aplikacji Locatick), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych jak również do nawiązania kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu obsługi zapytania i nawiązania przez nas kontaktu, na podstawie zgody, udzielonej przez Użytkownika. Przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe przetwarzane są przez Administratora również w celu przesyłania informacji handlowej, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

§4 Jak wykorzystujemy dane osobowe

W świadczonych przez nas usługach zawsze wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one przekazane i o tym celu zawsze w przejrzysty sposób informujemy Użytkownika.

Przetwarzanie danych przez inne podmioty

Informujemy, że Locatick sp. z o.o. współpracuje z zaufanymi partnerami (np. dostawcy usług chmurowych, agencje marketingowe), którzy mogą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§5 Jak chronimy twoje dane

W świadczonych przez nas usługach zawsze wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one przekazane i o tym celu zawsze w przejrzysty sposób informujemy Użytkownika.

Locatick podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu stosujemy m.in. szyfrowanie danych, audyty bezpieczeństwa, oraz procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

§6 Twoje prawa

Locatick podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych w sposób określony w ustawie lub innych obowiązujących przepisach prawa oraz wykluczyć możliwość niedozwolonego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, niedozwolonego przekazania, innego nieuprawnionego przetwarzania, a także inne nadużycia danych osobowych. Obowiązek ten obowiązuje nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są pod stałą kontrolą, zarówno elektroniczną, jak i fizyczną. Zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli, zapewniające maksymalną możliwą ochronę danych. Ustanowiliśmy kontrolę dostępu użytkowników, system zarządzania uprawnieniami i rolami, który zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie osoby, które stykają się z danymi osobowymi klientów w ramach wykonywania pracy lub zobowiązań wynikających z umowy, podlegają prawnemu lub umownemu obowiązkowi zachowania poufności.

Na żądanie Locatick sp. z o.o. jest zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych również organom państwowym (np. Policji, organom państwowym w ramach przeprowadzanych kontroli, w razie potrzeby itp.).

§7 Zawsze kontrolujesz swoje dane

Każdemu użytkownikowi naszych usług przysługują następujące prawa, które w pełni szanujemy w Locatick:

Transparentność

Wprowadzając dane osobowe w ramach usług Locatick zawsze w przejrzysty sposób pouczamy użytkownika o celu, w jakim mogą być wykorzystane wprowadzone dane, kto je przetwarza i kto nimi zarządza. Ten dokument jest częścią każdej takiej instrukcji, która się do niego odnosi.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dotyczące jej dane osobowe są, czy nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo dostępu do tych danych osobowych. Na żądanie zawsze będziemy przekazywać naszym użytkownikom wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tam, gdzie jesteśmy administratorem danych osobowych (żądanie można przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres info@locatick.com).

Prawo do sprostowania

Jeżeli wnioskodawca stwierdzi, że jego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych (żądanie można przesłać e-mailem na adres info@locatick.com).

Prawo do wycofania zgody

W przypadku danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres info@locatick.com.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celu i nie są już potrzebne do tego celu, automatycznie je usuniemy. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, usuniemy dane osobowe. Należy również zaznaczyć, że prawo do usunięcia nie jest bezwzględne i jeżeli mamy obiektywny obowiązek zachowania danych (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych) dane osobowe, nie zostaną usunięte. Wnioski o usunięcie danych można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@locatick.com.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Polityka Prywatności dla Aplikacji Locatick

KlimathermService by Locatick (com.locatickmobil.klimatherm)
Famur InGrid by Locatick (com.locatickmobil.famur)
Locatick.com (com.locatickmobil)

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024

Wprowadzenie

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników Aplikacji Locatick. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje są zbierane przez Aplikację Locatick, jak te informacje są wykorzystywane i jakie masz wobec tego prawa.

§1 Zbieranie i Użycie Informacji

Dane Osobowe:

Możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail itd., które użytkownicy dobrowolnie przekazują podczas korzystania z Aplikacji Locatick.

Dane Lokalizacyjne:

Zgodnie z naszą Polityką Uprawnień Lokalizacyjnych, Aplikacja Locatick może prosić o dostęp do lokalizacji oraz lokalizacj w tle, jeśli jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. Użytkownicy mogą kontrolować dostęp do lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia.  A dane lokalizacyjne są  przesyłane tylko przy uruchomieniu funkcjonalności i na życzenie użytkownika. Użytkownik może wyłączyć i włączyć zbieranie danych lokalizacyjnych.


Wymagane uprawnienia dostępu do lokalizacj:

Aplikacja wymaga uprawnienia ACTIVITY_RECOGNITION, aby korzystać z interfejsu Motion API w celu automatycznego włączania/wyłączania usług lokalizacyjnych na podstawie aktywności użytkownika. Optymalizuje to żywotność baterii i poprawia dokładność śledzenia. Będziemy korzystać z tego pozwolenia w sposób odpowiedzialny.
Aplikacja wymaga uprawnienia ACCESS_FINE_LOCATION w celu określenia dokładnej pozycji użytkownika, dostęp do danych jest tylko na życznie użytkownika. 
Aplikacja wymaga uprawnienia ACCESS_BACKGROUND_LOCATION w celu zbierania danych lokalizayjnych w trakcie pracy nawet o uśpieniu aplikacji, uruchomienie funkcji  jest tylko na życznie użytkownika. 
Aplikacja wymaga uprawnienia FOREGROUND_SERVICE w celu zbierania danych lokalizayjnych w trakcie pracy i używania aplikacji, uruchomienie funkcji  jest tylko na życznie użytkownika. 

Dostęp do lokalizacji

Nasza aplikacja Locatick uzyskuje dostęp do danych dotyczących lokalizacji użytkownika w celu świadczenia kluczowych funkcji, takich jak optymalizacja tras, precyzyjne lokalizowanie zadań oraz raportowanie zadań w czasie rzeczywistym. Gromadzenie danych o lokalizacji jest niezbędne do poprawnego działania aplikacji i dostarczania usług, które zwiększają efektywność operacyjną oraz poprawiają satysfakcję klientów.

Dane dotyczące lokalizacji są wykorzystywane w następujący sposób:

Optymalizacja tras: Pozwala na śledzenie trasy techników w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki w terenie. Precyzyjne lokalizowanie zadań: Automatyczne dodawanie informacji o lokalizacji przy zmianie statusu zadania. Raportowanie: Tworzenie raportów z czasami reakcji, rozliczeniami i planowaną konserwacją, które mogą być eksportowane do różnych formatów w tym xls czy pdf.

Udostępnianie danych o lokalizacji

Dane o lokalizacji są przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i prywatności. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Użytkownicy mają prawo do:

 • Uzyskania dostępu do swoich danych o lokalizacji.
 • Żądania usunięcia swoich danych o lokalizacji.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych o lokalizacji.
Uprawnienia i API:

Zgodnie z wymaganiami Google Play, stosujemy się do polityki dotyczącej Uprawnień i API dostępu do wrażliwych danych. Aplikacja Locatick prosi o dostęp tylko do tych danych i funkcji urządzenia, które są niezbędne do jej działania.

Udostępnianie Danych:

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane prawem.

Bezpieczeństwo:

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje:

 • dla serwisu internetowego: od 10.04.2024 r.
 • dla aplikacji mobilnej: od 20.04.2024