Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Locatick sp. Z o.o.

Porcelanowa 23

40-246 Katowice, Poland

 NIP: 9542802551

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

  • poczty elektronicznej – info@locatick.com
  • poczty tradycyjnej – Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, Poland
  • telefonu +48 504 209 714

Informacje ogólne

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz umożliwiamy Ci pełną kontrolę nad nimi.

Korzystając z usług Locatick sp. Z o.o., powierzasz nam różne informacje, w tym swoje dane osobowe. W niniejszej polityce prywatności dowiesz się przede wszystkim jakie usługi świadczymy, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je chronimy.

Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności, więc poświęć trochę czasu na zapoznanie się z naszymi praktykami. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami info@locatick.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Na urządzeniu mobilnym przechowywane są poniższe dane:

  1. przekazywane dane potrzebne do uwierzytelnienia użytkownika;
  2. zarejestrowane dane GPS i zdarzenia (np. Notatki);
  3. zdjęcia dodane do notatek.

Informacje o lokalizacji są zbierane w tle. Użytkownik może w każdej chwili wstrzymać przesyłanie danych o pozycji GPS. Aplikacja informuje kiedy dane są wysyłane. 

Informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętu urządzenia mobilnego przesyłane są w procesie rejestracji sprzętu do infrastruktury, na której zainstalowane jest Oprogramowanie Locatick i wykorzystywane do identyfikacji aplikacji i urządzenia mobilnego.

W zależności od urządzenia mobilnego aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  1. informację o lokalizacji;
  2. aparat do dodawania zdjęć do notatek, 
  3. pamięć (do zapisywania danych w lokalnej bazie danych);
  4. informacje o telefonie – identyfikator telefonu;

Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w aplikacji Locatick mogą być przetwarzane przez Locatick sp. Z o.o. w celach statystycznych. Kwestie związane z przetwarzaniem danych są odpowiednio uregulowane w umowie z klientem końcowym, w tym kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

W świadczonych przez nas usługach zawsze wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one przekazane io tym celu zawsze w przejrzysty sposób informujemy użytkownika.

Dostarczane dane przez użytkownika potrzebne są do funkcjonowania aplikacji. 

Przetwarzanie danych przez inne podmioty

Locatick sp. Z o.o. jest uprawniona do automatycznego i ręcznego przetwarzania danych osobowych, także za pośrednictwem wyznaczonych podmiotów przetwarzających. Dane osobowe są / będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Locatick lub klientom tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

CIASTECZKA

Używamy plików cookie, aby zapewnić naszym użytkownikom i klientom możliwie najlepsze usługi. Cookie to mały plik, który serwis internetowy przechowuje na dysku twardym użytkownika i służy nie do pozyskiwania danych osobowych o Użytkownikach (uzyskane informacje mogą obejmować adres IP komputera, z którego się łączy, czy też rodzaj używanej przeglądarki), ale do rozróżnienia poszczególnych użytkowników wchodzących na strony Locatick.

Nasza strona internetowa może zawierać również pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z których Locatick korzysta w celu uzyskania anonimowych statystyk ruchu i typowych zachowań Użytkowników na poszczególnych stronach internetowych. Z reguły te osoby trzecie nie przechowują żadnych danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików cookies, ponieważ nie znają tożsamości użytkownika (pod warunkiem, że użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem takich produktów firm trzecich, np. Google).

W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies, jednak taka opcja wpłynie na poprawne wyświetlanie się strony.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Locatick podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych w sposób określony w ustawie lub innych obowiązujących przepisach prawa oraz wykluczyć możliwość niedozwolonego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, niedozwolonego przekazania, innego nieuprawnionego przetwarzania, a także inne nadużycia danych osobowych. Obowiązek ten obowiązuje nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są pod stałą kontrolą, zarówno elektroniczną, jak i fizyczną. Zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli, zapewniające maksymalną możliwą ochronę danych. Ustanowiliśmy kontrolę dostępu użytkowników, system zarządzania uprawnieniami i rolami, który zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie osoby, które stykają się z danymi osobowymi klientów w ramach wykonywania pracy lub zobowiązań wynikających z umowy, podlegają prawnemu lub umownemu obowiązkowi zachowania poufności.

Na żądanie Locatick sp. Z o.o. jest zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych również organom państwowym (np. Policji Republiki Czeskiej, organom państwowym w ramach przeprowadzanych kontroli, w razie potrzeby itp.).

ZAWSZE KONTROLUJESZ SWOJE DANE

Każdemu użytkownikowi naszych usług przysługują następujące prawa, które w pełni szanujemy w Locatick:

Transparentność

Wprowadzając dane osobowe w ramach usług Locatick zawsze w przejrzysty sposób pouczamy użytkownika o celu, w jakim mogą być wykorzystane wprowadzone dane, kto je przetwarza i kto nimi zarządza. Ten dokument jest częścią każdej takiej instrukcji, która się do niego odnosi.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dotyczące jej dane osobowe są, czy nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo dostępu do tych danych osobowych. Na żądanie zawsze będziemy przekazywać naszym użytkownikom wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych tam, gdzie jesteśmy administratorem danych osobowych (żądanie można przesłać poprzez wypełnienie e-maila na adres info@locatick.com). Jeżeli użytkownik naszych usług chciałby uzyskać informacje o danych osobowych, które przesłał klientom, powinien skontaktować się z klientem, który jest administratorem danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Jeżeli wnioskodawca stwierdzi, że jego dane osobowe są niedokładnie lub nieprawidłowo przetwarzane, ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych (żądanie można przesłać e-mailem na adres info@locatick.com ).

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celu i nie są już potrzebne do tego celu, automatycznie je usuniemy. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, usuniemy dane osobowe. W tym miejscu należy zaznaczyć, że usuniemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem. W przypadku danych osobowych będących w posiadaniu klientów z prawa do usunięcia należy skorzystać wobec klientów na stanowisku administratorów danych osobowych. Należy również zaznaczyć, że prawo do usunięcia nie jest bezwzględne i jeżeli mamy obiektywny obowiązek zachowania danych (np. Prowadzenie ksiąg rachunkowych), dane osobowe, które nie są już potrzebne do pierwotnych celów przetwarzania, zostaną usunięte. Wnioski o anulowanie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@locatick.com

Doświadczony Zespół Zarządzający

Doświadczony menadżer skupiony na rozwoju zespołów i organizacji. Posiada ponad 10-letnie, międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie controllingu, sprzedaży i zarządzania projektami.

Sławek Stolarski

CEO
Programista z ponad 10-letnim doświadczeniem w takich technologiach jak PHP, Symfony, JScript, Angular, Mysql, Postgresql a także z dużym doświadczeniem w projektowaniu aplikacji mobilnych Android oraz w technologii Hybrid NativeScript.

Piotr Zakrzewski

CTO
Marketingowiec z 12 letnim stażem, skupiony na skutecznych narzędziach marketingu internetowego. Od początku związany z branżą IT realizując projekty zarówno swoje jak i podmiotów zewnętrznych. 3 letnie doświadczenie w pracy z firmą z branży monitoringu i Location Intelligence.

Marcin Siwiński

Marketing

Skontaktuj się z nami

Zaprezentujemy Tobie nasz system Przygotujemy darmową analizę korzyści i obszarów wsparcia Przygotujemy indywidualną ofertę

Tel. +48 504 209 714
mail: info@locatick.com

Locatick Sp. z o.o.
Porcelanowa 23
40-246 Katowice, Polska